Proje Ortakları

Zeytinburnu Belediyesi 15. yüzyılda yerleşimin başladığı Zeytinburnu 1940’larda bölgenin sanayi alanı içine dahil edilmesiyle hızlı bir ekonomik ve demografik değişim yaşar. Hızlı nüfus artışı gecekondulaşmayı beraberinde getirir. 1957’de ilçe statüsü alan Zeytinburnu 1984’te ilk belediyesine kavuşmuştur. Nüfusu 2007 istatistiklerine göre 288.743'tür. Zeytinburnu’nun hızlı ekonomik gelişimi Türkiye’nin her yanından olduğu gibi ülke dışından da çok sayıda göçmen almasına yol açmıştır. 1950’lerde Balkan göçmenleriyle başlayan süreç daha sonra Afganistan, Kazakistan gibi Asya ülkeleri ile Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle devam etmiştir. Zeytinburnu Belediyesi göçle kurulmuş ve gelişmiş bir ilçe olduğunun bilincinde olarak 2005’te Uluslar arası Göç Sempozyumunu ve 2007’de ise Uluslar arası Kadın ve Göç Sempozyumunu düzenlemiştir. Türkiye’de göçün serüvenini yansıtan Göç Belgeseli ve Göçle Gelenlerin Şehir Hayatına Adaptasyonu için Belediyeler Arası Diyalog Projesi bu anlamda yürütülen diğer çalışmalar olmuştur. Yöresel Günler Festivalinde göçle gelenler birbirlerinin kültür ve geleneklerini tanıyıp anlama imkanına kavuşmakta; Aile ve Kadın Destek Merkezinde verilen hizmetlerle ücretsiz eğitim, hukuki ve psikolojik destek alabilmektedir. Bağcılar Belediyesi Bağcılar, İstanbul’un hızla gelişen bir ilçesidir. TÜİK tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 2007 nüfusu 719.267 olan Bağcılar, nüfus olarak İstanbul’un en büyük ilçesi durumundadır. İlçedeki eğitim çağındaki nüfus sayısı 145.000 olup, ilçe nüfusunun 1/5’ini öğrenciler meydana getirmektedir. İlçenin 22 mahallesi bulunmaktadır ve her mahallede Mahalle Konakları açılarak bir gelenek tekrar hayata geçirilmiştir. Mahalle konaklarımızda muhtarlık, kütüphane, spor salonu Meslek Kursları (İSMEK) ve sağlık ocakları bulunmaktadır. Mahalle konaklarından isteyen herkes ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Ayrıca ilçemizde 15 yılda 120 park yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bağcılar, İSTOÇ, MASSİT, OTO CENTER gibi iş alanlarının bulunduğu bir ilçe olarak, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve ayakkabı sektörünün yanında, Basın ve medya sektörünün büyük bir kısmı da ilçemizde faaliyet göstermektedir. Halkın ekonomik seviyesi hızla yükselmektedir. Beringen Belediyesi Beringen Belçika'nın Flaman Bölgesinde ve Limburg ilinde bulanan, kömür madenleriyle ünlü bir kenttir. Kentte 2007 sayımına göre 41.531 kişi yaşamaktadır. 1976’da belediye olan Beringen, Hasselt ve Genk’ten sonra Limburg’un üçüncü en büyük kentidir. Beringen'de Türkiye'den zamanında misafir işçi olarak gelen yaklaşık 5.000 Türk yaşamaktadır. Beringen kenti, farklı etnik ve kültürel kökenlere sahip insanların yaşadığı bir birlikte yaşama alanıdır. Bu nedenle Beringen Belediyesi, “Birlikte İdare” ve “Herkesin memnuniyetinin sağlanacağı sıcak bir kent” sloganını benimsemektedir. Beringen kenti, değişik hedef grupları için değişik projeler hayata geçirmektedir. Bu kapsamda Beringen dahilindeki azınlıkların entegrasyonu için özel bir harekat planı benimsemiştir. “Kentsel Bağın Genişletilmesi” olarak adlandırılan bu harekat planında, karşılıklı angajman, karşılıklı idarî destekleme ve ekonomik işbirliği gibi girişimler yer almaktadır. Friedrichshain Kreuzberg Belediyesi Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi 2001’de Berlin ilçelerinin 23’ten 12’ye düşürülmesiyle oluşturulmuştur. Eski Batı ve Doğu Berlin’den kısımlar içerdiğinden canlı ve farklı renkleri taşıyan bir ilçedir. Belediyenin Sosyal Hizmetler departmanı mali, sosyal ve tıbbi açıdan yardıma ihtiyacı olan insanların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışır. Hizmetlerin sunumunda farklı kültürel ve etnik kökene sahip kişilerin özel ihtiyaçları da dikkate alınır. Broşür ve diğer bilgi kaynakları farklı dillerde yayınlanır ve Almanca bilmeyen göçmenler için tercüman desteği sağlanır. Departman çalışanları göçmenler için oluşturulmuş özel çalışma gruplarında yer alırlar. Göçmenlerin hizmetlere kolay erişimi ve katılıma teşvik edilmeleri için göçmen gruplarına özel çalışmalar yapılır. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 1973 yılında Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan değişik partilere mensup 45 belediye, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacı ile bir araya gelmiş 1975 tarihinde Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ni kurmuştur. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir. Birliğin çalışma alanı, Türkiye’nin en önemli bölgesi ve Avrupa ile Asya arasında köprü niteliğinde olan Marmara Bölgesi’ni kapsamaktadır. 12 milyonu aşan nüfusu ile büyük bir metropol olan İstanbul, bu bölgenin en önemli şehri ve Birliğin de merkezi konumundadır. Yaklaşık 300 üyesi olan Birlik, 11 ilde faaliyet göstermektedir.