İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi'nde 'şehircilik' konusundaki çalışma ve hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılıyor.


ZEŞAT Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi
ZEŞAT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İŞAT tarafından pilot proje seçilen Zeytinburnu ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının, eşgüdümlü olarak sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü dahilinde oluşturulan İstanbul Şehircilik Atölyesi (İŞAT)'nin çalışma programı kapsamında pilot proje seçilen Zeytinburnu İlçesi’nde sosyal ve ekonomik gerekleriyle güvenilir ve sürdürülebilir kentsel bir dönüşümün tesisi için eşgüdümlü çalışacak ZEŞAT, 03 Aralık 2003 tarihinde ve 2003/S-801 sayılı başkanlık makamı onayı ile kurulmuştur.

ZEŞAT bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında;
Zeytinburnu ilçesi mevcut durum fonksiyonlarını gösteren 1/5000 ölçekli bölgeleme paftası hazırlanmıştır. İlçede mahallelere göre halihazır + kadastral paftalar oluşturulmuştur. Bu paftalarda pilot proje çalışmaları yapmak için alanlar tespit edilmiş ve bu alanların fiziki, sosyal-kültürel, tarihi, doğal dokusuna göre pilot proje çalışmaları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.

İstanbul'un Depreme Hazırlanması Projesi çalışmaları Zeytinburnu'ndan başladı...
17 Ağustos - 12 Kasım 1999 Marmara ve Düzce depremlerinden sonra büyük can ve mal kaybına uğrayan ülkemiz bir kez daha deprem gerçeği ile yüz yüze gelmiştir. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak İstanbul’da deprem dikkate alınarak İBB tarafından depremden hemen sonra Japon kuruluşu olan JICA’ya İstanbul’da olan ve olabilecek depremlerde bölgesel olarak riskli bölgelerin tespiti için İ.D.M.P. hazırlatılarak ilk çalışmalara başlanılmıştır.
Deprem Master Plan çerçevesinde İstanbul’un deprem açısından riskli bölgeleri tespit edilmiş ve buna paralel olarak da kısa, orta, uzun vadeli çözüm önerileri belirtilmiş, bu önerilerden biri olarak da ilçemiz PİLOT BÖLGE olarak seçilmiştir.

Neden Zeytinburnu?
İlçemizin Pilot Bölge seçilmesi, bölgemizin İstanbul’un diğer semtlerine göre daha riskli olmasından kaynaklanmamaktadır. Bunun sebebi bölgemizdeki yapı çeşitlerinin fazlalığı (Yığma, Karkas, Betonarme), İstanbul’un ilk gecekondulaşma bölgesi olmasıdır. Hedefimiz deprem gerçeğini bir kez daha görerek Zeytinburnu halkının daha sağlam binalarda oturması ve depremlerde daha az hasar, mal ve can kayıplarının en aza indirilmesidir.

İlçemizde Deprem Referanslı Kentsel Dönüşüm Projeleri
Belediye Kanununun 73. Maddesine dayanarak ilçe bütününde dönüşüm potansiyeli taşıyan ve ilçe bütününde Kentsel Dönüşümü tetikleyebilecek alanlar tespit edilmiş olup bu alanlar, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 2965 Ada 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parseller, 500 Pafta, 2969 Ada 71, 34, 29 parseller ile 501 Pafta, 3283 Ada 3, 4, 5 parseller, Sümer Mahallesi, 395/5-404 Pafta, 2553 Ada 14, 18, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 Parseller, 2507, 2522, 2521, 2508, 2509, 2520, 2519, 2511, 2510, 2523, 2524, 2525, 2507 Adalar, 398 /401 Pafta, 1659 Ada 17 parsel, 405 Pafta, 1782 Ada 15 parselleri kapsamaktadır.

Bu projenin esas amacı İstanbul’da ve bölgemizdeki çarpık kentleşmeyi önlemek, depremde zarar gören ve görebilecek binaların yerine daha dayanıklı, planlı ve şehircilik ilkelerine uygun, yaşanabilir kent alanları temin etmektir.

SÜMER DEPREM REFERANSLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Alanda Zeytinburnu İlçesi’nin çehresini değiştirecek iki önemli projeye başlanmıştır.
SAHİLPARK PROJESİ
02/06/2010 TARİH VE 2010/4268 SAYI İLE RUHSAT ALMIŞTIR.
13 BLOK + 1 OTOPARK
631 DAİRE + 21 DÜKKAN
TOPLAM İNŞAAT ALANI: 92406 M²

SÜMERPARK PROJESİ
24/12/2010 TARİH VE 2010/10678 SAYI İLE RUHSAT ALMIŞTIR.
18 BLOK + 1 OTOPARK + 1 SOSYAL TESİS + 1 REZİDANS
968 DAİRE + 46 DÜKKAN
TOPLAM İNŞAAT ALANI: 217203 M²

İLÇEMİZDEKİ DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARI

Merkezefendi Kentsel Dönüşüm Alanı
Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 2965 Ada 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 parselleri kapsamaktadır.
Yaklaşık 5 ha’lık alanı kapsayan bu alanda Başak Garajı ve İETT Konutları yer almakta olup gerek boş alanların mevcudiyeti gerekse de deprem güvenliği açısından dönüşüm potansiyeli ihtiva eden bir alandır.

Seyitnizam Kentsel Dönüşüm Alanı
500 Pafta, 2969 Ada 71, 34, 29 parseller ile 501 Pafta, 3283 Ada 3, 4, 5 parselleri kapsamaktadır.
Yaklaşık 6,7 Ha’lık bir alanı ihtiva etmekte olup KİPTAŞ’ın Merkez Evler Projesi yer almaktadır.


Hizmet Rehberi