Zeytinburnu Belediyesi ‘otomasyon hizmeti’ alıyor
26Ocak2005

Zeytinburnu Belediyesi ‘otomasyon hizmeti’ alıyor

Zeytinburnu Belediyesi 'e-Internet-Telefon-Kent Bilgi Sistemi-SMS-Belediye Otomasyon Sistemi' hizmet alımı için açık ihale düzenliyor. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Zeytinburnu Belediyesi, ‘e-Internet-Telefon-Kent Bilgi Sistemi-SMS-Belediye Otomasyon Sistemi’ hizmet alımları için açık ihale düzenliyor. İhale 3 Şubat 2005 tarihinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

İsteklinin, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi; kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belge sunması gerekiyor.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede benzer iş olarak, web tabanlı yapmış olduğu herhangi bir iş kabul edilecek.

İhale dokümanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ayrıca istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Diğer Haberler