Başbakan Erdoğan’dan ‘Sokak Çocukları’ genelgesi
25Mart2005

Başbakan Erdoğan’dan ‘Sokak Çocukları’ genelgesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli'ne ilişkin bir genelge yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü (25 Mart 2005) sayısında yayımlanan genelgeye göre Başbakan Erdoğan, sorunun aciliyeti ve ulaştığı boyutlar nedeniyle ilk etapta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) geliştirdiği hizmet modelinin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa ve Antalya illerinden başlanarak, ihtiyaç duyulan tüm illerde hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Erdoğan, projede kendilerine görev verilen bütün kamu kuruluşlarının projenin, yürütülmesinden sorumlu kuruluşlarca ihtiyaç duyulacak mobil ekip, donanım ve personel görevlendirilmesi konularında gereken yardım ve desteği gecikmeksizin sağlamalarını istedi.

Genelgede, son yıllarda başta büyük şehirler olmak üzere, göç alan kentlerde, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların durumunun önemli bir sosyal sorun olarak ortaya çıktığı belirtildi. Sokakta yaşayan, her türlü madde bağımlılığına açık olan ve bir kısmının hırsızlık, gasp, kapkaç gibi olaylara da karıştırıldığı bilinen bu çocukların, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimleri sağlanarak topluma kazandırılmalarının ancak etkin ve kalıcı önlemlerle mümkün olduğu kaydedilen genelgede, sorunun temelden çözümü için de; ulusal ve yerel düzeyde planlı ve organize uygulamaların derhal başlatılmasının zorunlu bulunduğuna işaret edildi.

Erdoğan, bu amaçla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlığın koordinatörlüğünde, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın katılımıyla bir komite kurulduğunu, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi çalışmalarına başlandığını bildirerek,”Sorunun aciliyeti ve ulaştığı boyutlar nedeniyle ilk etapta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından geliştirilen ‘Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa, Antalya illerinden başlanarak, ihtiyaç duyulan tüm illerimizde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır”dedi.

Başbakan Erdoğan, genelgesinde şunları söyledi; “Koordinatör Bakanlık tarafından ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı sağlanacak olan söz konusu hizmet modelinin başarıyla uygulanabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu nedenle, projede kendilerine görev verilen Bakanlıklar, valilikler ve başta büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere tüm belediye başkanlıkları, il özel idareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, projenin başarısı için gerekli tedbirleri eksiksiz olarak alacaklar, projenin yürütülmesinden sorumlu kuruluşlarca ihtiyaç duyulacak mobil ekip, donanım ve personel görevlendirilmesi konularında gereken yardım ve desteği gecikmeksizin sağlayacaklardır.

Ayrıca yürütülecek çalışmalarda bu modele, tüm sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin sahip çıkması sağlanarak, projenin topluma mal edilmesine önem verilecektir.

Konunun önemi ve aciliyeti göz önünde bulundurularak, uygulamada görev alacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu personelinin gereken ciddiyet ve hassasiyeti göstermelerini, uygulamaların yöneticiler tarafından dikkatle takibini ve her hangi bir aksamaya meydan verilmemesini önemle rica ederim.”

Diğer Haberler