Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi,1858 Ada 1,2,3,4,5 Parsellerin bir kısmı ve 2423 Ada 465 Parselinin bir kısmı ile bir kısım kadastral yol alanının ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P. Değişikliği

DUYURU

     Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2423 ada 465 parselinin bir kısmı "Yol Alanı"ndan çıkartılarak "İlköğretim Tesis Alanı"na alınmasına, 2423 ada 465 parsel ile 1858 ada 1 parsel arasında kalan tescil dışı alanın "Yol Alanı" ve "İlköğretim Tesisleri Alanı" fonksiyonları iptal edilerek "Dini Tesis Alanı"na alınması alınmasına, 1858 ada 1 parselin bir kısmının "Dini Tesis Alanı"ndan çıkartılarak "Yol Alanı"na alınmasına, ve 1858 ada 2, 3, 4, ve 5 parsellerin komşuluğundaki tescil dışı alanların kısmen "Yol Alanı"ndan çıkartılarak "Dini Tesis Alanı"na alınmak suretiyle mevcut cephe hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği; Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile 25.09.2020 tarihinde onanmıştır

     “UİP- 34998288” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP- 34998288 Plan İşlem numaralı plan değişikliği, 24/02/2021-25/03/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

      Duyurulur.

Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi,1858 Ada 1,2,3,4,5 Parsellerin bir kısmı ve 2423 Ada 465 Parselinin bir kısmı ile bir kısım kadastral yol alanının ilişkin hazırlanan 1/1000 U.İ.P. Değişikliği