Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Merkezi İş Alanı(MİA) ve Ticaret-Hizmet-Konut Alanları plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği

 DUYURU

                  Zeytinburnu İlçesi, 06.12.2007 t.t'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı tadilleri 07.11.2010 ve 13.03.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı altlığında Merkezi İş Alanı(MİA) ve Ticaret-Hizmet-Konut Alanları plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin tarafımızdan hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 07.10.2020 tarih ve 64 sayılı İlçe meclis kararıyla onaylanmış 12/03/2021-350 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 22.03.2021 tarihinde onanmıştır.

              Söz konusu plan tadilatında meri plan notları devamında;

         MİA (Merkezi İş Alanları); "Bu alanda yönetimle ilgili idari tesis alanları, banka gibi ticaret ve finans tesis alanları, ofis-büro, iş merkezleri, alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, çarşı, eğlence, konaklama ve turizm tesisleri, sosyal kültürel tesis ve sergi alanları, ibadet yerleri, park ve benzeri yeşil alanlar, spor alanları, kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, kamuya ve özel sektöre ait teknik altyapı tesis alanları ile bu alanlarda hizmet verecek benzeri alanlar ve yüksek nitelikli konut (rezidans) yapılabilir. 

        MİA:Ancak konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonunun hiç kullanılmadığı 3000 m² ve daha büyük parsellerde Max. KAKS 2,5 olarak uygulanacaktır.

       Ticaret+Hizmet+Konut; "Bu alanda iş merkezleri, alışveriş merkezleri, çok katlı mağazalar, çarşı, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, kamuya ve özel sektöre ait eğitim ve sağlık tesisleri alanları, yönetim binaları, banka,finans kurumları, ofis-büro, kurs,yurt, konaklama tesisleri, otoparklar, sinema, tiyatro,müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler ile konut ve yüksek nitelikli konut(rezidans) yapılabilir.

            Ticaret+Hizmet+Konut: Ancak konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonunun hiç kullanılmadığı 2000 m² ve daha büyük parsellerde Max. KAKS 2 olarak uygulanacaktır.

          Bu alanlarda %40’dan daha az DOP kesintisi yapılmış olan parsellerde, Konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) yapılamaz %40 ve üzeri oranda DOP kesintisi uygulanmış olan veya Avan Projede belirlenen alanı rızaen terk ederek DOP oranını %40 ve üzerine çıkaran parsellerde konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) yapılabilir. Ancak emsale esas alanlar ile %30 emsal harici yapılabilecek alanların %80'inden fazlası konut ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak kullanılamaz. MİA ve Ticaret+Hizmet+Konut; notunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılar, ruhsat aldığı tarihteki plan hükümlerine tabidir" şeklinde onaylanmıştır.  Şeklinde kabul edilmiştir. 

         Zeytinburnu İlçesi, 06.12.2007 t.t'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı tadilleri 07.11.2010 ve 13.03.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı Merkezi İş Alanı(MİA) ve Ticaret-Hizmet-Konut Alanları plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin ilgi yazıyla iletilen 22/03/2021 t.t'li UİP:35611008 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP-35611008 sayılı plan değişikliği, 20/09/2021-19/10/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir. 

Duyurulur.

 

 

Zeytinburnu İlçesi, Merkezi İş Alanı(MİA) ve Ticaret-Hizmet-Konut Alanları plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği