Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2953 Ada 42 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği

DUYURU

24.11.2020 tt.li 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi 2953 ada 42 parsele ilişkin NİP Değişikliği doğrultusunda 06.12.2007 tt.li 1/1000 Ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, Maks KAKS:0.60 yapılanma koşullarında "Bakım ve Akaryakıt İstasyonları"nda kalan 2953 ada 42 parselin fonksiyonunun iptal edilerek "Yüksek Öğretim Tesisi Alanı" fonksiyonuna alınmasına ilişkin ilgilisi tarafından hazırlanan UİP:34668441 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi 07.04.2021 tarih, 2021/25 sayılı İlçe Meclis Kararı; 15.09.2021 tarih 758 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olup, 22.09.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2953 ada 42 parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliğini 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 07.12.2021 - 05.01.2022 tarihleri arasında ilan edilmektedir. Duyurulur

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2953 Ada 42 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği