Genel Duyurular

YEŞİLTEPE MAHALLESİ’NDEKİ BİRLİK APARTMANI İLE İLGİLİ SON DURUM

 Zeytinburnu, Yeşiltepe Mah., 52/6 Sok. No:3’te bulunan 7 kat ve 13 daireden oluşan Birlik Apartmanı’nın “riskli yapı” olarak tespit edilmesinin ardından bir televizyon kanalına haber olması ile ilgili açıklamadır:

Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi, 52/6. Sok. No:3 adresinde bulunan 2195 ada, 338 parsel sayılı 186 metrekare yüzölçümlü Birlik Apartmanı, kentsel dönüşüm sürecinde yürürlükteki imar planına göre iskân edilebilir durumdadır. İrtifa 12.50 olacak şekilde; Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Normal Kat, 2. Normal Kat ve 3. Normal Kat olacak şekilde toplam 5 kat yapılabilir. Her katta 2 daire yerine 3 daire yapılarak 5 katta 15 daire bile yapılabilecek durumdadır.

Haberde iddia edildiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya başka bir kurumun kaçak yapılmış katları imar hakkı olarak kabul etmesi mümkün değildir.

1990 yılında, Birlik Apartmanı’nda her katta 2 daire olacak şekilde 5 katta 10 daire projelendirilmiş ancak ruhsat alınmadan kaçak olarak 7 katta 13 daire inşa edilmiştir.

Taşınmazın kat irtifakı/mülkiyeti tapusu bulunmamakta olup, malikler arsanın ve binanın tamamında hissedar durumundadırlar. Son 2 katı kaçak olarak inşa edilen bina hakkında 1994 yılında İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde yıkım ve para cezası kararı alınmıştır.

Kaçak yapıldığı, fazla katı olduğu, kat irtifak ve kat mülkiyeti bulunmadığı aşikâr olan binada 1992-2015 yılları arasında 13 kez arsa payı ile daire satışı yapıldığı görülmektedir.

Silivri depremi sonrasında binanın incelenmesi talep edilmiş, görülen lüzum üzerine belediyemiz tarafından 07.02.2020 tarihinde bina için riskli yapı süresi başlatılmış, düzenlenen raporda en az “25 MPa” olması gereken beton dayanımının “4.23 MPa” olduğu görülmüş, binanın riskli olduğunun kesinleşmesi üzerine 28.04.2021 tarihli tebligatla, maliklerine binanın tahliyesi ve yıkılması için 60 gün süre verilmiştir.