Genel Duyurular

Veliefendi Mahallesi 2381 Ada 10-11 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

                  Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesinde, 06/12/2007 T.Tarihli mer'i planda YMA (Yerleşik Meskun Alan) fonksiyonunda ve Yol Alanında kalan 399/4 pafta, 2381 ada, 10 ve 11 sayılı parsellerin fonksiyonunun korunarak bu parsellerdeki blok oturumunun yeniden düzenlenmesine ilişkin, UİP:7746,81 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2020 Tarih ve 248 Sayılı Kararı ile aynen uygun bulunarak 1/1000 ölçekli plan paftaları ve plan açıklama raporları 22/02/2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. UİP-7746,81 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,81 plan değişikliği, 29/06/2020-28/07/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Veliefendi Mahallesi, 2381 Ada 10-11 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği