Genel Duyurular

T.C. İstanbul İli Zeytinburnu İiçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Mütevelli Heyeti Üye Seçimi İlan Metni

T.C. 

İSTANBUL İLİ  

ZEYTİNBURNU İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ İLAN METNİ

            3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 7.maddesi gereğince "İlçede kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci Vakıf Mütevelli Heyetinde görev yapar." ibaresi gereğince 2018 yılında Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14:00'da Zeytinburnu Kaymakamlığı Toplantı salonunda (Beştelsiz Mh. Prof.Muammer Aksoy Cd. N:36) seçim yapılacak olup, seçime iştirak edecek Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları veya vekillerinin belirtilen gün saat ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

 

 

                                                                                                          Vakıf Başkanı