Genel Duyurular

Merkezefendi Mahallesi 2933 ada 7,8 parsellerin bir kısmı,2934 ada 4,5,6 parsellerin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği

                                                                                    DUYURU

               Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 506 Pafta, 2933 Ada 7,8 Parsellerin Bir Kısmı,2934 Ada 4,5,6 Parsellerin Bir Kısmı İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa "Dini Tesis Alanına" alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği; 2933 ada 7,8 parsellere ilişkin kısmı İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.02.2020 tarih ve 3805 sayılı kurul kararı ile, 2933 ada 4,5,6 parsellere ilişkin kısmı ise İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.02.2020 tarih ve 3803 sayılı kurul kararı ile uygun bulunmuş olup, söz konusu 1/1000 ölçekli KAUİP tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun bulunarak, 24.07.2020 tarihinde onanmıştır. UİP- 17140,11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

           UİP-17140,11 plan değişikliği, 24/11/2020-24/12/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.  

Merkezefendi Mahallesi 2933 ada 7,8 parsellerin bir kısmı,2934 ada 4,5,6 parsellerin bir kısmı ile bir kısım kadastral boşluğa ilişkin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği