Genel Duyurular

MECLİS TOPLANTILARININ ERTELENMESİ

     Ülkemizde görülen Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 9 nolu kararı doğrultusunda Başkanlık Makamının 01/04/2020 tarih E. 17745 sayılı yazısı ile Belediyemizin nisan, mayıs, haziran ayı meclis toplantıları ertelenmiştir.