Genel Duyurular

Kazlıçeşme Mahallesi,1625 Ada 34 Ve12 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği

İLAN

          Zeytinburnu İlçesi,Kazlıçeşme Mahallesi, 390 pafta, 1625 ada 34 parselin önündeki otopark alanının kaldırılmasına ilişkin UİP-17140,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli koruma uygulama imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/01/2019-80 sayılı kararı ile kabul edilmiş Büyükşehir Belediye Başkanınca 07/12/2019 tarihinde onaylanmıştır.

         Başkanlığımıza intikal eden UİP-17140,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8, maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katı 5, katta ilan panosunda 27/01/2020-25/02/2020 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

        Duyurulur.

Kazlıçeşme Mahallesi,1625 Ada 34 Ve12 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği