Genel Duyurular

Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılında yapacağı temmuz ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/07/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:
TEKLİFLER:


1-2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16880 sayılı teklifi.
2-2019 yılı kesin hesabı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20705 sayılı teklifi.
3- Belediye Encümenine üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 14694 sayılı teklifi.
4- İhtisas komisyonlarına üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 14695 sayılı teklifi.
5-2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17753 sayılı yazısı.
6-Boş ve dolu kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 22536 sayılı teklifi.
7-Telsiz Mahallesi 85/3 sokağın isminin "Necdet Akşahin Sokağı" olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21372 sayılı teklifi.
8-Kazlıçeşme Mahallesi 245. Sokağın isminin "Hıfzıssıhha Sokak" olarak, Cinoğlu Çıkmazının "Cinoğlu Sokak" olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22209 sayılı teklifi.
9-Beştelsiz Mahallesi 2334 ada, 201 parsel sayılı taşınmaz üzerinde okul yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek protokolün yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ve okulun yapım maliyetinin şartlı bağış olarak kabulü hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 26880 sayılı teklifi.
10-Belediyemize ait Gökalp Mahallesi 1664 ada 121 parsel sayılı taşınmazın (arsa nitelikli 6126,51 m² yüzölçümlü), Emniyet Genel Müdürlüğü kamu tüzel kişiliğinin hizmetine uygun olarak tadil edilecek olan plan fonksiyonuna göre “Emniyet” alanında kalan kısmının İl Emniyet Müdürlüğüne 25 yıllığına bedelsiz tahsisi ve söz konusu yerde yapılması planlanan yeni Emniyet Hizmet Binasının yapımına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21369 sayılı teklifi.
11-Merkezefendi Mahallesi, 2951 ada park alanında kalan ve teklif krokisinde A ile gösterilen alanın trafo merkezi; beton köşkü ve kablo giriş/çıkış güzergâhı olarak kullanılmak üzere yıllık 1 TL iz bedelle 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21370 sayılı teklifi.
12-Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Belediyemize ait taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun uyarınca 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21371 sayılı teklifi.
13-Cihan Spor Kulübü sporcularından Begüm Zeynep TAŞKIN ve Şehrazat ŞAHPAZ'ın ödüllendirilmeleri hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 16877 sayılı teklifi.
14-Irmak Spor Kulübü hentbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmeleri hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 18632 sayılı teklifi.
15-"Gülcülük-Gül ve Mahsulatı" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22041 sayılı teklifi.
16-İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 23587 sayılı teklifi.
17-Beştelsiz Mahallesi Şehit Er Ercan ÜZER sokak isminin “Şehit Piyade Çavuş Ercan ÜZER Sokağı” olarak tashihi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24242 sayılı teklifi.
18-Beştelsiz Mahallesi 114/1 Sokağın isminin “Adnan YILDIZ” sokağı olarak değiştirilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24243 sayılı teklifi.
19-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, yönetici kadrolarına yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 25718 sayılı yazısı.
20-Zeytinburnu Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında protokol yapmak için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 25721 sayılı teklifi.
21-“Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi" ne ait 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25924 sayılı teklifi.
22-Gerekli koşulları sağlayan kargo firmalarına belirlenen bölgelerde “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verilmesi hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25929 sayılı teklifi.
23-“Z Dergisi (4. Sayı Müzik)” adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26478 sayılı teklifi.
24-Eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve yeni Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabulü hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27134 sayılı teklifi.