Genel Duyurular

Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5. Toplantı yılında yapacağı temmuz ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/07/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

 1- Selvi Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 32965 sayılı teklifi.

2- Tepebağ Kültür Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 34893 sayılı teklifi.

3- Damla Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 34905 sayılı teklifi.

4- Eroğlu Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 35198 sayılı teklifi.

5- Irmak Spor Kulübü hentbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 35678 sayılı teklifi.

6- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 35667 sayılı teklifi.

7- Telsiz Mahallesi 402/2 pafta, 2723 ada, 293 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, askı aşamasında 218 ve 296 parsel malikinin itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 35676 sayılı teklifi.

8- Zeytinburnu İlçe genelinde 1/1000 ölçekli genel plan notlarına Turizm Tesisi, Özel Sağlık Tesis Alanı, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonlarına ilişkin ilave plan notu tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 36273 sayılı teklifi.

9- Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Turizm Tesisi, Özel Sağlık Tesis Alanı, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonlarına ilişkin Uygulama İmar Plan notu tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 36274 sayılı teklifi.

10- Maltepe Mahallesi 490 pafta, 2903 ada, 19,41 ve 53 parseller ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 36275 sayılı teklifi.

11-Sümer Mahallesi “Sümer II Etap Riskli Alanda” Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü hükümleri çerçevesinde bedeli KİPTAŞ tarafından ödenip tapuda idaremiz namına kamulaştırılarak tescil edilen E:2553 ada 9 parseldeki hissenin KİPTAŞ'a bedelsiz devri hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 36794 sayılı teklifi.

12-Sümer Mahallesi “Sümer II Etap Riskli Alanda” Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü ve akabinde imzalanan ilave protokol çerçevesinde Belediye taşınmazlarının KİPTAŞ’a devri konusunda yetkinin Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 36798 sayılı teklifi.

13- Yenidoğan Mahallesi 2297 ada, 52 parsel sayılı taşınmaza ait Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

14- Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) ile ortak hizmet işbirliği protokolü yapılabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 36796 sayılı teklifi.

15-Raoul Wallenberg Institute İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nün "İnsan Hakları Kentlerine Doğru Projesine" Zeytinburnu Belediyesinin ‘çocuk’, ‘kadın’ ve ‘sığınmacı’ alanlarında işbirliği yapılması hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 36797 sayılı teklifi.

16- Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.