Genel Duyurular

Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı

    5393 sayılı yasanın 20. ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.seçim Dönemi, 2.toplantı yılında yapacağı Şubat ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/02/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 4443 sayılı teklifi.
2-Maltepe Mahallesi, 492 pafta, 2940 ada içinde “Dini Tesis (Cami)” alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5332 sayılı teklifi.
3-Beştelsiz Mahallesi 105/2 Sokak 1999 ada 65 parsel sayılı taşınmazın (Zeytinpark) kuzeydoğusundaki kavşakta ve teklif ekindeki konum görselinde A (19,25 m²) ve B (19,25 m²) ile işaretli toplamda 38.50 m²'lik alanın 2 adet trafo merkezi, beton köşkü ve kablo giriş/çıkış güzergâhı olarak kullanılmak üzere yıllık 1 TL iz bedelle 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 5333 sayılı teklifi.

4-Kadro iptal-ihdası hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5-Maltepe Mahallesi, 513 pafta, 3007 ada 2 parsele ilişkin plan askı aşamasında ilgilisinin itirazı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

6-Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi ile Ambarlar Caddesi çevresindeki ticaret alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.