Genel Duyurular

Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 5. toplantı yılında yapacağı şubat ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/02/2018 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.                                                                                                               

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER:

1-Beştelsiz Mahallesi, 389/1 pafta, 2321 ada 23, 2, 3, 18, 17, 4, 20, 21, 24, 25, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 22 parselleri kapsayan riskli alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen yetkilendirmeye istinaden yapılması gereken iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve/veya Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2770 sayılı teklifi.

2-Telsiz Mahallesi 389, 402/1, 402 paftalar, 1508, 1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adaları kapsayan riskli alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen yetkilendirmeye istinaden yapılması gereken iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve/veya Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2771 sayılı teklifi.

3-İlçemizin 1. bölge ve 2. bölge olarak adlandırılan mahallelerin temizliği kapsamında çöplerin toplanması, sokakların araçla süpürülmesi - yıkanması, çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve ibadethanelerin genel temizliğinin yapılması maksadıyla muhtelif araçların 18 aylık olarak kiralanması ihaleleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereği karar alınması hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünün 5663 sayılı teklifi.

4-Telsiz Mahallesi 402/1 pafta, 3301 ada 24 parsel ile 2167 ada 139 parseller ve bir kısım kadastral yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5665 sayılı teklifi.

5-Beştelsiz Mahallesi 2321 ada muhtelif parseller ile Telsiz Mahallesi 1508,1509,2167,2653 ve 3301 adadaki muhtelif parsellerde yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları için borçlanma yapılması ve bu borçlanmayla ilgili iş veya işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanının yetkili kılınması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 6374 sayılı teklifi.

6-Uygulama imar planının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile uyumlu işlemesi için “Yerleşik Meskun Alan olarak öngörülen konut alanlarındaki parsellerin bulunduğu sokak ya da caddedeki yapıların zemin veya açığa çıkan bodrum katlarında ticaret teşekkülü olması halinde yol boyu ticaret alanı olduğu " hususunda karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 6381 sayılı teklifi.

RAPORLAR:

1- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılacak uygulamalarda Belediye yetkisinin kullanılmasına ilişkin bazı hususlarda karar alınması hakkındaki İmar Komisyon Raporu.