Genel Duyurular

Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

      5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı nisan ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/04/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM: 
TEKLİFLER:



1-Meclis birinci başkan vekili ve meclis ikinci başkan vekili seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11631 sayılı teklifi.

2- Belediye meclisi divan katipleri seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11629 sayılı teklifi.

3- Belediye Encümenine üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11628 sayılı teklifi.

4- İhtisas komisyonlarına üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11630 sayılı teklifi.

5- 2020 yılı faaliyet raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12400 sayılı teklifi.

6- 2020 yılı denetim komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 13877 sayılı yazısı.

7- Zeytinburnu geneli yol bordür tretuvar tamiri yapım işinin 18 ay süreyle ihale edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 11355 sayılı teklifi.

8- Veliefendi Mahallesi, 387/1 pafta, 2602 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13636 sayılı teklifi.

9- Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi (Maltepe) Mahallesi, 2953 ada 42 parselin yükseköğretim alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13880 sayılı teklifi.

10- Zeytinburnu ilçesi, Beştelsiz Mahallesi, açık semt spor alanı olan 388/1 pafta, 2326 ada 49 parsel ile alakalı 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13881 sayılı teklifi.

11- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi, sıfır atığın yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi gibi hedefler doğrultusunda yetki ve lisans almış kurum ve/veya işletmelerle yapılacak işbirlikleri hususunda sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 13382 sayılı teklifi.

12- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 13392 sayılı teklifi.

13- "Kentsel dönüşümde inşaat yapım maliyetine mülk sahiplerinin katılımını amaçlayan inşaat yapım işi sözleşmesi" başlıklı kentsel dönüşüm sözleşmelerinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 13878 sayılı teklifi.

14- Maltepe Mahallesi 2903 ada 51 parsel sayılı eğitim tesis alanı fonksiyonunu içinde kalan 2.860,28 m2 miktarlı ekli krokide "B" ile gösterilen kısmının bedelsiz olarak 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına tahsisi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 13879 sayılı teklifi.