Genel Duyurular

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 868613 sayılı yazısı ile 29/04/2021 Perşembe günü saat: 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat: 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde yerel yönetimlerimizin meclislerinin de bu süre içerisinde çalışmalarına ara verileceği bu nedenle her ayın ilk haftasında toplanması gereken ilçe belediye meclis toplantısının ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantıları 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü toplanacağı belirtildiğinden, Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı Mayıs ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17/05/2021 tarihinde saat:10.00'da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 
GÜNDEM:

TEKLİFLER:

 1-2020 yılı kesin hesabı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17944 sayılı teklifi.

 2-1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19203 sayılı teklifi.

3-Veliefendi Mahallesi 1659 ada 57 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide "A" ile gösterilen alanın trafo merkezi; beton köşkü ve kablo giriş/çıkış güzergahı olarak kullanılmak üzere yıllık 1,00TL iz bedelle 25 (yirmibeş) yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 19200 sayılı teklifi.

4-Dolu ve boş kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17059 sayılı teklifi.

5-"Şehrin Kitabı" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16535 sayılı teklifi.

 6-"Z Dergisi (5. Sayı Kütüphane)" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19204 sayılı teklifi.