Genel Duyurular

Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 3. Toplantı yılında yapacağı mart ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/03/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda yapılacaktır.                                        

 

GÜNDEM: 


TEKLİFLER: 

  • Kazlıçeşme Mah. 392 pafta 1629 ada 36 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 6871 sayılı teklifi.
  • Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 8046 sayılı teklifi.