Genel Duyurular

Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı

              MECLİS GÜNDEMİ

     5393 sayılı yasanın 20. ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılında yapacağı mart ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/03/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.

 
GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1-Yeşiltepe Mahallesi 404/5 pafta, 1858 ada 1,2,3,4,5 parseller, 2423 ada 465 parselin bir kısmı ile bir kısım kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11004 sayılı teklifi.

2-"Merkezefendi Yolunda- Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 11006 sayılı teklifi.

3-Boş ve dolu kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 11140 sayılı teklifi.

4-"Zeytin Ağacı Kitabı" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 11718 sayılı teklifi.

5-Irmak Spor Kulübüne yardım yapılması hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 11719 sayılı teklifi.

6-Seyitnizam Mahallesi, 512 pafta, G-9 ve G-10 sokaklardan boşalan Mevlana Caddesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11725 sayılı teklifi.

7-Seyitnizam Mahallesi, 511 pafta, 2980 ada, 44 ve 45 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11735 sayılı teklifi.