Genel Duyurular

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı


MECLİS GÜNDEMİ


5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 3. Toplantı yılında yapacağı haziran ayı toplantıları aşağıdaki tashih edilen gündemi görüşmek üzere 07/06/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.


GÜNDEM:

TEKLİFLER:

1- Merkezefendi Mahallesinde riskli alan ilan edilen kentsel dönüşüm alanında kalan yerle ilgili maliklerle sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21044 sayılı teklifi.
2- Merkezefendi Mahallesinde riskli alan ilan edilen kentsel dönüşüm alanında kalan yerle ilgili 6306 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı arasında İşbirliği Protokolünün imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 21848 sayılı teklifi.
3- Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi,2911 ada 2,3,9,10,29,34,35 parseller, 2915 ada 1,2,3,4,5,7,8,9 parseller, 2916 Ada 1,2,3,4,5,6,28,29,30,31,32,33,34,46,48,49 parsellerin Maltepe Kışlası Koruma Alanı Sınırına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21847 sayılı teklifi.
4- Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 490 pafta, 2903 ada 52 parselin Bir Kısmı İle Bitişiğindeki Bir Kısım Park Alanı ve 54 Parselin "Ortaöğretim Tesisleri Alanı", Bir Kısım Park, Yol Ve 53 Parselin "Dini Tesis Alanı" olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22343 sayılı teklifi.
5- Otopark yönetmeliği gereğince, Otopark guruplarının belirlenmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22338 sayılı teklifi.
6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
7- Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 21327 sayılı teklifi.
8- Said Halim Paşa Kitabı "Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21854 sayılı teklifi.