Genel Duyurular

Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/09/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz meclis salonunda yapılacaktır.        

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 


1-Seyitnizam Mahallesi, 512 pafta, muhtelif ada ve muhtelif parsellere ilişkin 34686879 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine plan askı aşamasında ilgilisince yapılan itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28322 sayılı teklifi.

2- Açık oturma yerleri projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3-Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada, 41 parsel, Biruni Üniversitesi Kütüphanesine ilişkin Yenileme Avan Projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 35483 sayılı teklifi.

4-İlçemiz, Beştelsiz Mahallesinde, imar planında “Dini Tesis Alanı” olarak ayrılan, 3331 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın üzerine, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından camii ve eklentilerinin onaylı uygulama projeleri doğrultusunda yapılması ve yönetimine yönelik imzalanan protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 30757 sayılı teklifi.

5-Zeytinburnu Belediyesi ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği arasında protokol yapmak için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a yetki verilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 34331 sayılı teklifi.

6-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsisi ve bu araçların yakıtları ve her türlü bakımının karşılanması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 34572 sayılı teklifi.

7-Belediyemiz ile Aksaray Sultanhanı Belediyesi arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 34326 sayılı teklifi.

8-"Mehmet Şevket EYGİ "İstanbul Beyefendisi-Müslüman Bir Münevverin Portresi"" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28919 sayılı teklifi.

9-"ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2021" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 35110 sayılı teklifi.

10-Kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 34327 sayılı teklifi.