Genel Duyurular

Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılında yapacağı eylül ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/09/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır. 

                                     

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Seyitnizam Mahallesi, (Gelişim Sitesi olarak bilinen yer) 3279 ada (E.2980) 16 parsel sayılı taşınmazda belediyemize ait 2. bodrum katta 20/1000 arsa paylı (2 numaralı bağımsız bölüm) 1 adet mobilya teşhir galerisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 31300 sayılı teklifi.

2- Seyitnizam Mahallesi, (Gelişim Sitesi olarak bilinen yer) 3304 ada 17 parsel sayılı taşınmazda belediyemize ait 60/1000 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölümdeki otopark (1. ve 2. bodrum katta) ve 60/1000 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölümdeki mobilya teşhir galerisinin (2. bodrum katta) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 32579 sayılı teklifi.

3- Kazlıçeşme Mahallesi 1629 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın belediyemize ait 610,01m².lik kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığına (İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 25 (yirmibeş) yıllığına bedelsiz tahsisi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 32920 sayılı teklifi.

4- Merkezefendi Mahallesi 2957 ada, 31 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yenileme avan projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30856 sayılı teklifi.

5- Kazlıçeşme Mahallesi, (Yeni 1629 Ada 36 Parsel) Eski 1629 ada 8,12,14,26,28 parseller ile 10 parselin bir kısmı ve kadastral yolları kapsayan alana ilişkin yenileme avan projesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 35971 sayılı teklifi.

6- Park Revizyonu ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi ile İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmet Alımı İşinin 24 (yirmidört) ay süreyle ihale edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 35326 sayılı teklifi.

7- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacak olan şartlı hibenin kabul edilmesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğünün 35964 sayılı teklifi.

8- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 35322 sayılı teklifi.

9- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsisi ve bu araçların yakıtları ve her türlü bakımının karşılanması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 36415 sayılı teklifi.

10- Cihan Spor Kulübü sporcuları Ahmed Muhammed TÜRKER ve Muhammed Barbaros BALKI'nın ödüllendirilmeleri hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 35561 sayılı teklifi.

11- Cihan Spor Kulübü sporcuları Rümeysa ÇELİK ve Zafer Erdem DELEN'in ödüllendirilmeleri hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 35574 sayılı teklifi.

12- Cihan Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet ÖNER'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 36430 sayılı teklifi.