Genel Duyurular

Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılında yapacağı aralık ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07/12/2020 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz   salonunda yapılacaktır. 

                          

GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- 2021 yılı ücret tarifeleri hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 50503 sayılı teklifi.

2- 2021 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkında Zabıta Müdürlüğünün 47908 sayılı teklifi.

3- Maltepe Mahallesi 490 pafta, 2903 ada, 51 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 50785 sayılı teklifi.

4- Maltepe Mahallesi, 2940 ada 46 parsel sayılı taşınmazın, 32 derslikli okul yapılması amacıyla Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığına 25 (yirmi beş) yıllığına bedelsiz tahsisi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 49046 sayılı teklifi.

5- Zeytinburnu Belediyesi ve KİPTAŞ arasında ortak hizmet uygulamaları protokolü çerçevesinde imzalanmış olan ek protokolün onaylanması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 49049 sayılı teklifi.

6- Beştelsiz Mahallesi 1664 ada, 123 parsel sayılı taşınmazın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsisine ilişkin yapılan protokole ek protokol yapılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 50770 sayılı teklifi.

7- Beştelsiz Mahallesi 1664 ada, 123 parsel sayılı taşınmaz üzerine inşa edilen yeni Emniyet Hizmet binasına ilişkin protokol yapılması hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 50769 sayılı teklifi.

8- Seyitnizam Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi 10. Cadde (Ambarlar Cad.) ile Demirciler Sitesi 7. Cadde kesişimindeki; (kadastral 3117 adanın kuzeyindeki) yeşil alanın İl Sağlık Müdürlüğüne 25 (yirmi beş) yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 50771 sayılı teklifi.

9- 2021 yılı meclis çalışma takviminin belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 49720 sayılı teklifi.

10- Belediyemiz ile Darkhan (Moğolistan) Belediyesi arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 50508 sayılı teklifi.

11- Boş ve dolu kadro değişiklik cetvelleri hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 49849 sayılı teklifi.

12- İstanbul Taekwondo şampiyonasında derece alan öğrenci Seher KAPICIOĞLU’nun ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 47603 sayılı teklifi.

13- İstanbul Taekwondo şampiyonasında derece alan öğrenci Nurevşan AKYÜZ’ün ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 47918 sayılı teklifi.