Genel Duyurular

3232 Ada 14-15 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 502 Pafta, 3232 Ada 14,15 parsel sayılı taşınmazlar, 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında YMA (Yerleşik Meskun Alan) Konut Alanında kalmakta olup H:12,50 m.' dir. 3232 ada 14 parsel sayılı taşınmaz, Zeytinburnu Merkezefendi Beşevler Sultan Murat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 15 parsel sayılı taşınmaz ise; Beşevler Sultan Murat Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği mülkiyetindedir. Kamulaştırma yoluyla elde edilecektir. Sultan Murat Cami etrafında yaya ve trafik sirkülasyonunu rahatlatmak ve çevre düzenleme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır.

Plan notları;

  1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇİNDE YER ALAN; İSTANBUL İLİ, ZEYTİNBURNU İLÇESİ, MERKEZEFENDİ MAHALLESİ, 502 PAFTA, 3232 ADA 14 VE 15 PARSELLER YOL ALANIDIR.
  2. İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİNE UYULACAKTIR.
  3. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN ŞARTLARI VE MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Şeklinde öngörülmüştür.

Konuya ilişkin plan değişikliği teklifi; Zeytinburnu Belediye Meclisince 06/12/2017 tarih ve 2017/93 sayılı kararı ile aynen kabul edilmiş olup Belediye Başkanınca da 11/12/2018 tarihinde görülmüştür. UİP-7746,55 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası 5216 sayılı yasanın 14.maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınması için, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2018 Tarih ve 364 Sayılı Kararı ile uygun görülerek plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20/03/2018 tarihinde onanmıştır. 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,55 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 25/05/2018-25/06/2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

3232 Ada 14-15 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği