Genel Duyurular

2770 ADA 288 PARSEL SAYILI MAİL-İ İNHİDAM RAPORU ALINAN YAPI HAKKINDA DUYURU

 

      2770 ADA 288 PARSEL SAYILI MAİL-İ İNHİDAM RAPORU ALINAN YAPI HAKKINDA DUYURU;

     Zeytinburnu ilçesi, Gökalp Mahallesi 39/4 Sokak 2770 Ada 288 parsel No:37 kapı sayılı yerde kain taşınmazlar hakkında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca karot numuneleri alınarak 04.02.2021 tarih ve 225474 YKN numaraları ile riskli yapı tespit raporları düzenlendiği, söz konusu karot sonuçlarından yapı dayanımının çok düşük olduğu anlaşılmış olup; bu rapor ve verilere istinaden 3194 sayılı imar Kanununun 39. maddesi kapsamında ''Yıkılacak Derece Tehlikeli Yapı'' hükmü doğrultusunda Belediyemizce Mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

    Bahse konu rapora istinaden Gökalp Mahallesi 39/4 Sokak 2770 Ada 288 parsel No:37 kapı sayılı yerde kâin taşınmazlarda tespit edilen söz konusu olumsuzluğun yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi suretiyle izalesi gerekmektedir.

    3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle belediyemiz internet sayfasından yayımlanmıştır.