Genel Duyurular

2734 ada 12 parsel Hakkında

JAMSHED KAYOUMI

Khair Khana Mah. Khesht Ukhtif Sarak 40 Metre Ev No:6 Kabil / AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak 2734 ada 12 parsel no:8 kapı sayılı yerde bulunan, maliği olduğunuz taşınmaz ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce yapılan tetkiklerde; yapının metruk halde olduğu, yıkılacak derecede tehlike arz ettiği tespit edilmiş olup, mevcut haliyle çevresi için risk teşkil etmektedir.

 

Bu sebeple olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla, yasal sorumluluğunuz gereği yapının 5 (beş) gün içerisinde ivedilikle tarafınızdan yıkılması gerekmekte olup, verilen süre içerisinde yıkımın gerçekleşmemesi halinde 3194 sayılı İmar Kanunu 'nun ilgili 39. maddesine istinaden yasal işlem yapılacağı hususunu;

Bilgilerinize önemle rica ederim.

 

Hatice KÜÇÜKAKYÜZ
Belediye Başkanı a.
İmar ve Şehircilik Müdürü

2734 ada 12 parsel Hakkında