Genel Duyurular

2589 ADA 24 PARSEL SAYILI METRUK YAPI HAKKINDA DUYURU

   Zeytinburnu ilçesi, Sümer Mahallesi Ş.Er Yavuz Bahar Sokak 2589 Ada 24 parsel No:50,50/1,50/2 kapı sayılı yerde kain taşınmazlar hakkında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca karot numuneleri alınarak 11.05.2020 tarih ve 209616,206317,206553 YKN numaraları ile riskli yapı tespit raporları düzenlendiği, söz konusu karot sonuçlarından yapı dayanımının çok düşük olduğu anlaşılmış olup; bu rapor ve verilere istinaden 3194 sayılı imar Kanununun 39. maddesi kapsamında ''Yıkılacak Derece Tehlikeli Yapı'' hükmü doğrultusunda Belediyemizce Mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

    Bahse konu rapora istinaden Sümer Mahallesi Ş.Er Yavuz Bahar Sokak 2589 Ada 24 parsel No:50, 50/1, 50/2 kapı sayılı yerde kâin taşınmazlarda tespit edilen söz konusu olumsuzluğun yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi suretiyle izalesi gerekmektedir.

   3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle belediyemiz internet sayfasından yayımlanmıştır.