Genel Duyurular

17/06/2016 tt.li 1/1000 Ölçekli Emsale İlişkin Uygulama İmar Planı Plan Notunun İptaline İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği

DUYURU

   06/12/2007 tt'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına 17/06/2016 tt. li 1/1000 ölçekli UİP Plan Notu Değişikliği ile eklenen " Açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere zemin ve zemin üstündeki tüm kat alanlarında ayrı ayrı değerlendirilerek boşluklar dahil, üstü açık teraslar ve kullanılmayan kapalı çatı hariç olarak hesaplanan inşaat alanında, emsale dahil olmayan alanın toplamı, kullanılan emsal alanının % 30'unu geçemez. (09.09.2014 tarih ve 1179 sayılı İBB Meclis Kararı ile kabul edilen Kentsel Dönüşümü Teşvik Amaçlı öngörülen plan notu kapsamına giren alanlar hariç) " şeklinde plan notunun iptal edilmesine ilişkin hazırlanan UİP: 34232135 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 07/10/2020 tarih 2020/60 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen plan değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile aynen uygun bulunmuş olup, 16/02/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

   17/06/2016 tt. li Emsale İlişkin Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin iptaline ilişkin 16/02/2021 tt. li UİP: 34521570 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 05/08/2021 - 03/09/2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

17/06/2016 tt.li 1/1000 Ölçekli Emsale İlişkin Uygulama İmar Planı Plan Notunun İptaline İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği