Etkinlikler

XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 12:00 Tarih: 27/11/2021

ŞEYDA SEVDE TUNÇBİLEK

Bu seminerlerde; I. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar geçen tarihsel süreç, Türkiye merkezli bir bakış açısıyla ele alınacak ve uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin Türk dış politikası üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir. XX. yüzyıl siyasi tarihi hakkında genel bilgilere sahip olmanın yanı sıra uluslararası gelişmeleri okumaya izin verecek kavramsal araçlar edinilecek, bu gelişmelere hem makro ilişkiler bağlamında hem de Türkiye özelinde olmak üzere iki farklı ölçekten yaklaşım sağlanacaktır.

06 Kasım: II. Dünya Savaşı’nda Avrupa (1939-1945)

13 Kasım: Türkiye’den II. Dünya Savaşı’na Bakış

20 Kasım: Yeni Ulus Devletler ve Uluslararası Örgütler

27 Kasım: Soğuk Savaş (1947-1991)

 

 

 

Diğer Etkinlikler