Etkinlikler

Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu, Avrasya ve Orta Doğu
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 17:00 Tarih: 28/01/2022

PROF. DR. İSMAİL COŞKUN

Bu seminerlerde tarih içinde Anadolu coğrafyasının toplumlar arası ilişkilerde oynadığı rol; Anadolu-Asya, Anadolu-Orta Doğu ilişkileri tarihi, siyasi ve kültürel dinamikler etrafında ele alınacaktır. Seminerlerin amacı; Anadolu coğrafyası merkeze alınarak Türklerin tarihteki ve günümüz uluslararası ilişkiler sistemi içindeki yerini tarih, coğrafya, uygarlık tarihi etrafındaki tartışmalarla ele alarak öğrencilerin çağdaş Türkiye’nin uluslararası ilişkiler sistemindeki konumunu tarihsel perspektifte kavramalarına yardımcı olmaktır.

 

7 Ocak: Haçlı Seferleri

14 Ocak: Bitinya Ucu: İlk Osmanlılar

21 Ocak: Osmanlı Devleti: Kuruluş Dinamikleri

28 Ocak: Bizans

 

 

Diğer Etkinlikler