Etkinlikler

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 13:15 Tarih: 27/11/2021

Salih Ünüvar

Edebiyat eserleri; anlattıkları dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına, değişimlerine yer verirler ve sadece yazıldıkları döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenirler. Bu açıdan edebi eserler geçmişi ve günümüzü anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminerlerde Türkiye tarihinde bazı dönemler ve olaylar, İrfan Orga, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu ve Orhan Pamuk’un eserleri üzerinden ele alınacaktır.

06 Kasım: Ankara’dan İnsan Manzaraları

13 Kasım: Bir Muhalefet Partisi Kurma Denemesi: Serbest Cumhuriyet Fırkası

20 Kasım: 1950 Sonrası Hikayemiz: Köy, Kent ve Göç

27 Kasım: Bir Bahçe Kurmak

 

 

 

Diğer Etkinlikler