Etkinlikler

Türkiye’ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak
Seminer Yer Zeytinburnu Gençlik Merkezi Saat: 13:15 Tarih: 23/10/2021

SALİH ÜNÜVAR

Edebiyat eserleri; anlattıkları dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına, değişimlerine yer verirler ve sadece yazıldıkları döneme değil aynı zamanda geleceğe de seslenirler. Bu açıdan edebi eserler geçmişi ve günümüzü anlamada, kendimize ve çevremizde olan bitenlere farklı açılardan yaklaşmayı sağlamada oldukça işlevsel metinlerdir. Bu seminerlerde Türkiye tarihinde bazı dönemler ve olaylar, İrfan Orga, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu ve Orhan Pamuk’un eserleri üzerinden ele alınacaktır.

09 Ekim: Türk Edebiyatına Genel Bakış

16 Ekim: XX. Yüzyılın Başında İmparatorluk ve I. Dünya Savaşı

23 Ekim: Savaşın Mirası: Varlıktan Yokluğa, Yokluktan Kurtuluşa

30 Ekim: Erken Cumhuriyet Dönemi

Diğer Etkinlikler