Etkinlikler

NAĞME-İ HARPUT
Nağmedar - Dinleti Yer MERKEZEFENDİ DÂRULKURRÂSI - NAĞMEDÂR Saat: 15:00 Tarih: 21/11/2020

hânende Ahmet Niyazi Çapar

kanun Abdülkerim Dursun

ud Musa Kazım Giritli

 

 

 

 

 

 

Diğer Etkinlikler