Etkinlikler

Kavramların İzinde
Söyleşi Yer Zeytinburnu Kültür Sanat Saat: 20:00 Tarih: 25/02/2021

“Sekülerleşme”

SUNAN ASIM ÖZ KONUK MEHMET ÖZAY

Günümüz düşünce, sanat, siyaset ve kültür dünyasında giderek daha fazla önem arz eden fakat üzerinde çok konuşulmayan meseleler genel olarak kültürel ortamın eski yatkınlıklarla oyalanmasına neden oluyor. “Kavramların İzinde” söyleşilerinde kültürel ortamın yeni ve eski meseleleri günümüzdeki konumlanışlar ihmal edilmeden ele alınıyor. Dünyevileşme, çağdaşlaşma, laikleşme gibi terimlerle karşılanan sekülerlik esas itibariyle modern dünyaya has bir olgu. Sekülerleşmenin dini gerileten bir süreç olduğunu savunanlar ile yeni dini arayışların sekülerleşmeyi tehdit ettiğini iddia edenler arasındaki kutuplaşma, ortaya gerilimli bir çelişki çıkardı. Din elden gidiyor diyenler, dünya elden gidiyor diyenler ile paylaştı bu yaman çelişkiyi. Bu ayki programda; sekülerleşme kavramı merkeze alınarak, meselenin teorik çerçevesi üzerinde durulacaktır.

*Etkinliklerimizi YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

 

Diğer Etkinlikler