Etkinlikler

Gelenekselden Çağdaşa
Söyleşi Yer Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Saat: 19:30 Tarih: 30/03/2020

“Sanâyi-i Nefîse’den Müze-i Hümâyûn’a Osman Hamdi Bey”

SUNAN AYŞE TAŞKENT KONUK NEZIH BAŞGELEN

“Gelenekselden Çağdaşa” söyleşileri, kültür ve sanat alanında kavramsal çerçevede fikir mesaisi veren isimler ve sinemadan müziğe, resimden edebiyata farklı dallarda üreten sanatçıları konuk ederek, düşünsel yaklaşımların ya da bireysel öykülerin izdüşümünde derinlikli sohbetlerin kapısını aralıyor.

 

 

 

 

Diğer Etkinlikler