Destek Hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi'nde 'destek hizmetleri' konusundaki çalışma ve hizmetleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılıyor.Makine İkmal Bakım ve Onarım İşleri Birimi
Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için tüm birimlerin her türlü araç ve iş makinesi ihtiyacını karşılıyor. Birim bu araç, gereç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ya da yaptırılması çalışmalarını da yürütüyor.

Akaryakıt, kalorifer yakıtı ve madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Birim, İmar, Fen İşleri ve Zabıta müdürlüklerinin çalışmalarına araç-gereç ve teknik eleman desteği sağlıyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi, ihtiyaç duyulan su ve sulama işlerini de yerine getirmektedir.

Emlak İstimlak İşleri Birimi
Birim, satış tahsis ve ipotek işlemlerinden doğan alacakların takip ve tahsilatı, ihale suretiyle kiraya verilen yerlerden kira bedelinin alınması ve ecrimisil karşılığı işletilen yerlerden kullanım bedeli alınması çalışmaları ile belediyeye gelir temin edilmesini sağlıyor.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlük, Emlak Servisi, Sicil Yoklama Şefliği, Tahakkuk Şefliği, Muhasebe Şefliği ve İcra Şefliği olmak üzere beş departman ile çalışmalarını sürdürüyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu
Birim, diğer birimlerden farklı olarak Zeytinburnu halkından ziyade kurum personeli ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Halen biri Müdür olmak üzere üç personel ile faaliyet gösteren birim; özlük hakları ve talepleri doğrultusunda personeli bilgilendirmeye ve yol göstermeye çalışıyor. Birim, personelin hak ve taleplerinin karşılanmasının yanında, personelin gelişmesi, yetkinleşmesi ve hizmet verimliliğinin arttırılması amacıyla eğitim faaliyetleri de düzenliyor.

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Zeytinburnu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin Zeytinburnu halkına daha iyi hizmet sunabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdürlük, adli ve idari yargı mercilerinde, Zeytinburnu Belediyesi'nin davalı ve davacı olduğu hukuksal ihtilaflarda, olumlu sonuç alınması için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ayrıca müdürlük, belediye birimlerinin işlem ve uygulamalarında hukuksal yorum ve açıklama gerektiren tereddütlü durumlarda "Görüş" bildirerek birimlere yardımcı olmaya çalışıyor.